Zaznacz stronę

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest NADIA ŁANOWSKA z siedzibą w Ul. Do
Studzienki 28, 80-227 NIP: 5833370947, REGON: 384390466. Ochrona danych
odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a
ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to
opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony
został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i
nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
posiadasz kontaktujesz się z nami przez formularz na naszej stronie, to przetwarzamy
Twoje dane takie jak: imię, adres e-mail, numer telefonu.
7. Dane osobowe przetwarzane są. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w celu wykonania usługi, a
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
kontakt@escapegdansk.pl
10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zakończeniu
wykonania usługi lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia
ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne
bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).
12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
13. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
14. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego
naruszenia bezpieczeństwa danych.
15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

§3. Pliki cookies

17. Witryna www.escapegdansk.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego
łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej
odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie,
lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
kontaktowego.
18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej
efektywną i bezproblemową nawigację.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować
najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie
wewnątrz firmy Escape Gdańsk w celu optymalizacji działań.
19. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja
zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których
użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane
zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Verified by MonsterInsights